Op een dag komen Hanna en haar papa Laurent in Kleine-Brogel wonen. In dat kleine dorp ligt een militaire vliegbasis. Joerie, Jochen en Iezabel sluiten vriendschap met Hanna. Tijdens een bezoekje aan Hanna komt Iezabel te weten dat er een bomaanslag beraamd wordt op de militaire basis, Kleine-Brogel Air Base, ook KeeBee genoemd. Een zekere L is de leider van de terreurgroep. Meteen brengt Iezabel haar vrienden Joerie en Jochen op de hoogte. Iezabel denkt dat de papa van Hanna achter de aanslag zit. De drie vrienden ontdekken de plaats en de datum van de aanslag. Een bomaanslag op een militaire basis met misschien wel kernwapens is een catastrofe. Daarom vinden de drie vrienden dat ze de militairen op de hoogte moeten brengen. Ze bezoeken de wachtpost van de basis en doen hun verhaal aan de beveiligingsagenten, de Force Protection. Maar de FP gelooft hen niet. Dan stelt Joerie zijn vrienden voor om zelf de bomaanslag te verijdelen. Dat brengt hen in een geweldig avontuur. Meermaals komt hun leven in gevaar. Maar wat doen de drie om de aanslag te verijdelen? Lukt hen dat wel? Is Laurent, de papa van Hanna, dan toch de meneer L?

Na ‘Het Kraaiennest’ en ‘Kinderspel’ is ‘De Bomaanslag’ het derde boek van de Peltse jeugdschrijver Ludo Driesen. 3 tieners, Joeri, Jochen en Iezabel, spelen daar een doorslaggevende rol in. Met het oog op het verijdelen van een bomaanslag op de vliegbasis van Kleine Brogel, mochten wij daar mee gaan zoeken … lukt het hen of niet?

Wie het boek wil lezen: het is te verkrijgen in de boekhandel of nu vrijdag 10 september op de Burendag in Kleine Brogel.

Meer foto’s