Een week voor het festival begon kregen we een mail van Donia Surowiec, een Bocholtse dirigente die op zondag met haar Eindhovens koor voor de jury zou optreden in het Dommelhof. Zij helpt sinds maart haar vriendin Yaryna, die eind februari samen met haar 2 jonge kinderen uit Oekraïne is moeten vluchten. Yaryna is samen met haar man professioneel fotografe in Lviv, gespecialiseerd in huwelijksfotografie. Donia dacht dat het voor Yaryna leuk zou zijn om haar passie hier in België terug op te kunnen nemen, en alzo toch even haar gedachten te kunnen verzetten, en vroeg zich af of wij nog een extra fotografe zouden kunnen gebruiken. Wij aanvaarden maar al te graag de suggestie van Donia, en na een leuk gesprek met Yaryna ging zij op vrijdag 29 april vol overgave aan de slag tijdens het Festival. Misschien met een beetje te veel overgave, want de maandag na het festival werd ze geveld door een zware griep, waardoor ze pas deze week haar fotoreeks kon ontwikkelen. Maar het was het wachten waard, en wat het nog unieker maakt is de wetenschap dat het een prachtig verslag is van iemand die een week voor het festival nog nooit van het gebeuren had gehoord.

Op het einde van het festival namen we afscheid … in de hoop dat ze volgend jaar terug in haar vaderland zou kunnen zijn, samen met haar man. Dat hoopte ze ook, al hoopte ze nog meer dat ze dan samen met haar man een week naar hier zou kunnen komen om samen foto’s te maken … Daar zeggen wij geen neen tegen!

Klik hier voor de volledige fotoreeks – Click here for the full series

A week before the festival started, we received an email from Donia Surowiec, a conductor out of Bocholt who would perform for the jury on Sunday with her choir out of Eindhoven. Since March she has been helping her friend Yaryna, who had to flee from Ukraine at the end of February with her 2 young children. Yaryna is a professional photographer in Lviv with her husband, specialized in wedding photography. Donia thought it would be nice for Yaryna to be able to take up her passion again here in Belgium, and to change her mind for a while, and wondered if we could use an extra photographer. We are only too happy to accept Donia’s suggestion, and after a nice conversation with Yaryna, she started working diligently during the Festival on Friday 29 April. Perhaps with a little too much diligence, because the Monday after the festival she was struck down by a severe flu, which meant that she was only able to develop her photo series this week. But it was worth the wait, and what makes it even more unique is the knowledge that it’s a wonderful resume of someone who had never heard of the event a week before the festival.

At the end of the festival, we said goodbye … in the hope that she could be back in her homeland next year, together with her husband. She hoped so too, although she hoped even more that she and her husband would be able to come here for a week to take pictures together … We won’t say no to that!