Langs het kanaal, waar de Volmolenstraat en de Jachtweg mekaar kruisen, werd deze voormiddag plechtig Speeltuintje Den Tichel geopend. De buurtbewoners waren al langer vragende partij voor een speeltuintje, en mits goedkeuring van de eigenaar van het stuk grond, de Vlaamse Waterweg, en met steun van de Gemeente Pelt kwam het er dan ook …

Meer foto’s