Angie heeft MSA (een chronisch progressieve hersenziekte), maar dat belet haar niet om sportieve uitdagingen uit de weg te gaan, integendeel. Gisteren vertrek ze voor een sponsortocht ten voordele van De Klimroos voor een tocht van 50 km in haar rolstoel. Ze vertrok daar om 8u voor een symbolisch traject langs de woongroepen van De Klimroos, maar die 50 km, die waren niet symbolisch … aangemoedigd door vele sympathisanten kwam ze daar in de late namiddag terug aan.

Meer foto’s